Home / Archiwum / Konkursy

Wynik oceny aplikacji konkursowych

Poniżej publikujemy listę operacji ocenionych w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Do dnia 23.11 Wnioskodawcą przysługuje prawo odwłonia od decyzji Rady.

Lista ocenionych operacji w konkursie TiRM/1/2010

Zakończenie przyjmowania wniosków

W dniu wczorajszym, tj 8.11.2010 zakończył się nabór na działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.
Na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wpłynęły dwa wnioski, po jednym z terenu gmin Kampinos i Stare Babice. W przypadku działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej nie złożony został żaden wniosek.

Posiedzenie Rady Stowarzyszenie zaplanowane zostało na dzień 15.11.2010.