Home / Archiwum / Konkursy

Konkurs: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

KONKURS nr 1/RDN/2010

na składanie wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Konkurs: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

KONKURS nr 1/TRM/2010

na składanie wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Konferencja - Wsparcie organizacji pozarządowych

Zapraszamy na Konferencję

pod patronatem Jana Żychlińskiego
Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Wsparcie organizacji pozarządowych
działających na terenie Warszawskiego Zachodniego

1 października 2010 r., godz.16.00
Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133