Home / Archiwum / Konkursy

Pomoc w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” - nr konkursu RDN/1/2011

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za  pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Wnioski należy składać w terminie od 19.09.2011 r. do 18.10.2011 r.

Pomoc w ramach "Odnowy i rozwoju wsi" - nr konkursu OiRW/1/2011

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za  pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Wnioski należy składać w terminie od 19.09.2011 r. do 18.10.2011 r.

Pomoc w ramach „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” - nr konkursu TiRM/1/2011

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za  pośrednictwem LGD - „Między Wisłą a Kampinosem” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Wnioski należy składać w terminie od 05.09.2011 r. do 30.09.2011 r.

Pomoc w ramach "Małych projektów" - nr konkursu MP/1/2011

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za  pośrednictwem LGD - „Między Wisłą a Kampinosem” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wnioski należy składać w terminie od 05.09.2011 r. do 30.09.2011 r.