Home / O nas

pbialecki-a

Szanowni Państwo,

 
Witam na stronie internetowej Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”, działającego jako Lokalna Grupa Działania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Idea zbudowania trójsektorowego partnerstwa publiczno-prywatnego w postaci Lokalnej Grupy Działania zrodziła się na początku 2008r. Inicjatorami utworzenia LGD były trzy Gminy: Czosnów, Kampinos i Leoncin. Gminy te, zanim jeszcze narodził się pomysł powołania LGD, łączyła więź współpracy. W wyniku licznych spotkań okazało się, że mamy wspólne cele takie jak: aktywizacja mieszkańców, budowanie kapitału społecznego oraz lepsze zarządzanie posiadanym potencjałem naturalnym, kulturowym i historycznym. Cele te wprost wpisują się w priorytety osi 4 Leader. Dlatego też podjęliśmy decyzję o połączeniu sił i utworzeniu partnerstwa w postaci Lokalnej Grupy Działania. O tym jak ważna i potrzebna była to inicjatywa może świadczyć fakt, iż po niespełna czterech latach funkcjonowania nasza LGD swoim zasięgiem obejmuje 10 gmin: Brochów (Powiat Sochaczewski) Kampinos, Leszno, Błonie, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice, Izabelin, Łomianki (Powiat Warszawski Zachodni) oraz Czosnów i Leoncin (Powiat Nowodworski). Zachęcam do zapoznania się z naszą stroną www.

 

/-/ Paweł Białecki
Prezes Stowarzyszenia