Home / Archiwum / Konkursy

Lista ocenionych operacji

Szanowni Państwo,
poniżej prezentujemy listę operacji ocenionych dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty.

Informacja o posiedzeniach Rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ uprzejmie zawiadamia o posiedzeniach Rady, które odbędą się w dniu 18 grudnia 2013 r. w siedzibie LGD (Czosnów ul. Gminna 6)