Home / Archiwum / Konkursy

Lista - "Odnowa i rozwój wsi".

Prezentujemy listę operacji wybranych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

Lista - "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Prezentujemy listę operacji wybranych w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Lista - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Prezentujemy listę operacji wybranych i niewybranych w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Lista - "Małe projekty"

Prezentujemy listę operacji wybranych i niewybranych w ramach działania "Małe projekty".