Home / Archiwum / Konkursy

Małe projekty - operacje wybrane

Prezentujemy liste operacji wybranych i nie wybranych do fiansowania w ramach działania Małe projekty

Tworzenie i rozwój mikroprzediębiorstw - operacje wybrane

Prezentujemy liste operacji wybranych do fiansowania w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw