Home / Archiwum / Konkursy

Lista ocen dla "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Poniżej prezentujemy listę operacji ocenionych w ramach konkursu na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Lista operacji ocenionych dla działania "Małe projekty"

Prezentujemy listę ocenionych operacji w ramach działania małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Komunikat o zakończonych naborach

W dniu 31 maja zakończone zastały nabory na działania Małe Projekty oraz Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw. Poniżej prezentujemy listy złożonych wniosków. Kolejny nabór na Małe Projekty odbędzie się na jesieni tego roku. Nabór na Tworzenie i Mikroprzedsiębiorstw planowany jest na styczeń 2013 roku.