Home / Archiwum / Konkursy

Lista - "Odnowa i rozwój wsi"

Prezentujemy listę operacji wybranych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

Lista - "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Prezentujemy listę operacji wybranych w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Lista - "Małe projekty'"

Prezentujemy listę operacji wybranych w ramach działania "Małe projekty'"

Lista - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw''

Poniżej prezentujemy listę operacji wybranych i niewybranych w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Informacja o posiedzaniach rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" uprzejmie zawiadamia o posiedzeniach Rady, które odbędą się w dniu 26 lutego 2013 r.

Ocena operacji - Odnowa i rozwój wsi

Prezentujemy listę operacji ocenionych w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi''.

Ocena operacji - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Prezentujemy listę operacji ocenionych dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Ocena operacji - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Prezentujemy listę operacji ocenionych dla działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Ocena operacji - Małe Projekty

Prezentujemy listę operacji ocenionych dla działania Małe projekty.

Informacja o posiedzeniach Rady

Zawiadamiamy o posiedzeniach Rady, które odbędą się w dniu 18 lutego 2013 r. celem wybrania i nie wybrania operacji w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.