Home / Do pobrania

Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych (ADO) zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych  przez Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” przy ulicy Gminnej 6, 05-152 Czosnów jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”.

  1. Zbierane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych             (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) przez Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” w celach realizacji zadań określonych przepisami prawa i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  2. Podawanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  3. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych  oraz możliwość ich poprawiania zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych. W tym celu może zwrócić się pisemne w trybie art. 33 wspomnianej ustawy do Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”.
Ankieta monitorująca

Operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

Operacje z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 

 

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020