Home / Archiwum / Konkursy

Lista - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Przedstawiamy listę operacji wybranych i niewybranych dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Lista - Małe projekty

Przedstawiamy listę operacji wybranych i niewybranych dla działania Małe projekty.

Lista operacji - Odnowa i rozwój wsi

Prezentujemy listę operacji ocenionych w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Lista operacji ocenionych dla działania - Małe projekty

Poniżej prezentujemy listę ocenionych operacji w ramach działania małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Lista - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Poniżej prezentujemy listę ocenionych operacji w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Informacja o posiedzaniach rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" uprzejmie zawiadamia o posiedzeniach Rady, które odbędą się w dniu 23 listopada 2012 r.

Posiedzenie Rady - Odnowa i rozwój wsi

Informujemy o posiedzeniu Rady oceniającej wnioski w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Lista wniosków - Odnowa i rozwój wsi

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę operacji złożonych w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Informacja o posiedzeniu Rady oceniającej wnioski

Zamieszczamy informację o posiedzeniu Rady oceniającej wnioski

Lista wniosków - "Małe Projekty"

Prezentujemy listę wniosków, które wpłynęły w ramach działania Małe Projekty