Home / Artykuły / Szkolenie 21.09.2017 r.

Szkolenie dla Wnioskodawców z naboru 1/2017 i 2/2017 (dla osób podejmujących oraz rozwijających działalność gospodarczą)!

Serdecznie zapraszamy na szkolenie nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów. Szkolenie poprowadzi Pani Marzena Cieślak - ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020.

21 WRZEŚNIA 2017 R. OD 10:00 DO 17:00
w Gościńcu Julinek ul. Polna, 05-084 Leszno

PROGRAM SZKOLENIA:
I część: Szkolenie dla osób podejmujących działalność gospodarczą od 10:00 do 14:00
II część: Szkolenie dla osób rozwijających działalność gospodarczą od 14:10 do 17:00.

   

Szkolenie 21.09.2017 r.