Home / Artykuły / Szkolenie 10 października 2017

Szkolenie 10 października 2017

Serdecznie zapraszamy na szkolenie nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów. Szkolenie poprowadzi Pani Marzena Cieślak – ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020.

 

10 października 2017 r. od 10:00 do 17:00

w Gościńcu Julinek ul. Polna, 05-084 Leszno

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

I część: Szkolenie dla JSFP, parafii i organizacji pozarządowych

od 10:00 do 14:00

(Przedsięwzięcie 2.1.1 Wsparcie budowy lub modernizacji ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej)

 

II część: Szkolenie dla organizacji pozarządowych, parafii i przedsiębiorców

od 14:15 do 17:00

 

(Przedsięwzięcie 3.1.1 Wsparcie inicjatyw społecznych mających na celu integrację społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych z obszaru LSR

Przedsięwzięcie 3.2.1 Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury na obszarze LSR poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji wydarzeń kulturalnych

Przedsięwzięcie 3.3.1 Wsparcie zachowania dziedzictwa kulturowego na obszarze LSR przez kultywowanie zwyczajów, renowację i ochronę obiektów zabytkowych

Przedsięwzięcie 2.2.1 Wsparcie kampanii informacyjno-promocyjnych

Przedsięwzięcie 2.3.1 Wsparcie operacji wykorzystujących innowacyjne narzędzia  w zakresie promocji potencjału turystycznego, przyrodniczego, kulturowego)

    

Szkolenie 10.10.2017 r.