Home / Artykuły / Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru - Główny księgowy

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze została złożona jedna oferta, która nie spełnia wszystkich wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu.

 

Informacja o wynikach naboru.