Home / Artykuły / Aneks podpisany

Aneks podpisany

W dniu 8 cvzerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie - Mazowsze serce Polski został podpisany długo oczekiwany przez Lokalne Grupy Działania aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętego PROW na lata 2014-2020. Aneks wprowadza zmiany w zakresie sposobu oceny poziomu realizacji LSR.