Home / Archiwum / Projekty / Projekt - Szansa dla wszystkich

Projekt - Szansa dla wszystkich

Projekt Szansa dla wszystkich jest inicjatywą Towarzystwa Amicus i Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem”, realizowaną w obszarze Rozwój potencjału organizacji pozarządowych współfinansowaną przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
 
W ramach projektu chcemy zapewnić wsparcie organizacjom pozarządowym, instytucjom publicznym i osobom pragnącym aktywnie uczestniczyć w rozwoju najbliższego otoczenia.
Projekt jest realizowany w powiatach:

  • warszawsko-zachodnim,
  • otwockim,
  • legionowskim,
  • sochaczewskim.

 Zakres naszych działań:

  • Informujemy i doradzamy w zakresie tworzenia i zarządzania organizacją pozarządową
  • Prowadzimy wykłady i doradzamy w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych
  • Pomagamy w przygotowaniu projektów i aplikowaniu o środki na rzecz rozwoju potencjału lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego
  • Prowadzimy szkolenia w zakresie przygotowania i realizacji projektów w oparciu o metodologię Project Cycle Management
  • Dostarczamy wiedzy i pomagamy budować partnerstwa, w tym partnerstwa między lokalnymi instytucjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego
  • Tworzymy sieć wolontariuszy zaangażowanych w realizację zadań organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego

Więcej o projekcie