Home / Archiwum / Projekty

Projekty LGD 

Projekt - Rajd Kampinoski

Projekt Kampinos 01

W dniu 12 listopada 2011 r. odbył się ,,Rajd Kampinoski’’ współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Celem projektu była promocja, rozwój i upowszechnianie czynnej turystyki na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Puszczy Kampinoskiej.

Projekt - Szansa dla wszystkich

Projekt Szansa dla wszystkich jest inicjatywą Towarzystwa Amicus i Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem”, realizowaną w obszarze Rozwój potencjału organizacji pozarządowych współfinansowaną przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekty współpracy 

Rękodzieło i rzemiosło artystyczne szansą rozwoju turystycznego i ochrony lokalnego dziedzictwa

W sierpniu 2013 r. władze czterech Lokalnych Grup Działania podpisało umowę partnerską w sprawie realizacji projektu współpracy pt: „ Rękodzieło i rzemiosło artystyczne szansą rozwoju turystycznego i ochrony lokalnego dziedzictwa”.
Leaderem projekt zostało LGD „Ziemia Chełmońskiego” , zaś partnerami LGD” Między Wisłą a Kampinosem,” LGD „ Zielone Sąsiedztwo” o LHD „ Natura i Kultura”. Projekt trwa od 1 lutego do 30 listopada 2014 r.

Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej

Szlakiem_Miejsc_Pamieci_ok

 

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 
Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 
Publikacja opracowana przez Powiat Warszawski Zachodni w ramach operacji pn. „Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Powiecie Warszawskim Zachodnim – przygotowanie publikacji”.
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Promocja walorów turystycznych i historii nadwiślańskich LGD

W mijający już weekend w dniach 16-17 sierpnia br. został zainaugurowany kolejny nasz projekt współpracy pt. ,,Promocja walorów turystycznych i historii nadwiślańskich LGD" realizowany wspólnie z LGD Gmin Dobrzyńskich Regionu Południe.