Home / Archiwum / PROW 2014-2020

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie przygotowawcze"
 działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

W ramach działania ,,Wsparcie przygotowawcze’’ w celu realizacji LSR  na lata 2014 – 2020

biuro Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ czynne:
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek od 8:00 do 12:00. 

 

Konsultacje społeczne na terenie gmin leżących na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania "Między Wisłą a Kampinosem".
Celem konsultacji jest przedstawienie wyników przeprowadzonych ankiet, analizy SWOT oraz ustalenia priorytetowych potrzeb danych społeczności i celów LSR.
Wnioski z konsultacji zostaną wykorzystane w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.
Dbając o efektywny i trafny dobór celów i planowanych działań zapraszamy przedstawicieli sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oraz mieszkańców do aktywnego udziału w konsultacjach!
     

 

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju

   

    

      Wniosek o wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)
wraz z niezbędnymi załącznikami został w dniu 31 grudnia 2015 r. złożony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
Trzymamy kciuki za wysoką ocenę :-)
  Z przyjemnością informujemy, że Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ została pozytywnie oceniona i wybrana do realizacji w ramach PROW 2014-2020.
Serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom gmin i gminnych instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, przedsiębiorcom oraz mieszkańcom za obecność podczas spotkań konsultacyjnych związanych z tworzeniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020.