Home / Archiwum / Mikrogranty

 
Zarząd Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” zaprasza do wzięcia udziału

w Konkursie Dotacyjnym MikroGrant – Aktywizacja Społeczności Lokalnej

 

Ideą konkursu jest wsparcie oddolnych inicjatyw społecznych, które promować będą aktywność i integrację mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania. Pragniemy, aby ta niewielka kwota pomocy, którą otrzymać mogą Beneficjenci konkursu przyczyniła się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na naszym terenie.
   

   

   

Regulamin