Home / Archiwum / Leader / Oś 4 - Leader

  • Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju,
  • Wdrażanie projektów współpracy,
  • Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja.