Home / Archiwum / Leader / Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
  • Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
  • Odnowa i rozwój wsi.