Home / Archiwum / Leader / Oś 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich

  • Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
  • Program rolnośrodowiskowy,
  • Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne,
  • Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych.