Home / Archiwum / Leader / Oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego

  • Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,
  • Ułatwienie startu młodym rolnikom,
  • Renty Strukturalne,
  • Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów,
  • Modernizacja gospodarstw rolnych,
  • Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej,
  • Poprawienie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa,
  • Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności,
  • Działania informacyjne i promocyjne,
  • Grupy producentów rolnych.