Home / Archiwum / Konkursy

Lista - Małe projekty

Prezentujemy listę operacji wybranych i niewybranych w ramach działania "Małe projekty"

Lista - Odnowa i rozwój wsi

Prezentujemy listę operacji wybranych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

Komunikat

Informacja o posiedzeniach Rady, które odbędą się w dniu 27 czerwca 2014 roku.

Lista operacji

Prezentujemy listę operacji ocenionych dla działania  ,,Odnowa i rozwój wsi’’ oraz ,,Małe projekty’’. Od oceny Rady przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od daty opublikowania informacji na stronie internetowej tj. do dnia 26 czerwca br. do godz. 16:00.

Komunikat

Publikujemy rejestr wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" - działanie: Odnowa i rozwój wsi i Małe projekty.

"Zagrody edukacyjne"

Informujemy, że Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ ogłasza nabór w ramach działania 413 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na wizytę studyjną pt. "Zagrody edukacyjne"

Ogłoszenie - „Odnowa i rozwój wsi”

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za  pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Ogłoszenie - „Małe projekty”

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Lista - "Odnowa i rozwój wsi".

Prezentujemy listę operacji wybranych w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi".

Lista - "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".

Prezentujemy listę operacji wybranych w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".